KUNDER

Vi finns till för dig som är politiker i nämnd/kommunstyrelse, verksamhetschef och medicinskt ansvarig i ledningsgrupp samt stabsfunktioner inom offentlig och privat hälso- och sjukvård, vård och omsorg, elevhälsa samt företagshälsovård. Nedan hittar du ett urval av våra kunder.