FÖR LEDAREN

2Learn erbjuder kompetensutveckling i form av yrkesspecifika utvecklingsprogram för

verksamhetschefer, medicinskt ansvariga (MAS, MAR samt MLA), stabschefer och nu även enhetschefer. Vi stödjer dig i utvecklingen av din roll och ditt uppdrag genom fullspäckade program som innehåller juridik, forskning och evidensbaserad erfarenhet. Vi tror på din utvecklingsvilja och –förmåga och ger dig här en möjlighet att utvecklas i utmanande program anpassade just för dig.

 

VÅRA  TJÄNSTER

 

UTBILDNING

PROCESSTÖD

UTVECKLINGSAKADEMIN FÖR MAS, MAR OCH VERKSAMHETSCHEF

Utvecklingsprogrammet är ett specialutformat program för dig som är medicinsk ledning i offentlig och privat hälso- och sjukvård för äldre och funktionsnedsatta. Vi sätter särskilt fokus på utveckling och förbättring av ditt ledningsarbete, målarbete, processtyrning, löpande kontroller, riskanalyser, strategiskt utvecklingsarbete och årlig patientsäkerhetsberättelse. Med våra övningar får du praktiskt testa dina nya ledningsverktyg på plats såsom bl.a. en effektiv verktygslåda för årsplanering, processutveckling, processledning, egenkontroll, teamledning, kommunikation och konflikthantering. Deltagarna får också möjlighet till feedback på sin egen patientsäkerhetsberättelse. Akademin omfattar åtta heldagar i fyra delmoment. Läs mer här.

 

 

Stockholm

23-24 okt 2019

 3-4 dec 2019

28-29 jan 2020

 4-5 mar 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

25 600 kr ex moms

EMI-PROGRAMMET - ett utvecklingsprogram för Elevhälsans medicinska ledning

I programmet har vi samlat allt du behöver i ditt uppdrag som verksamhetschef och medicinskt ledningsansvarig för Elevhälsans medicinska insatser (EMI). Verksamheten leds av verksamhetschef och/eller MLA i en blandning av ledningsuppgifter. Vi hjälper er att växa i era roller och ansvar. Vi går igenom den juridiska gränsdragningen, roller/uppdrag, ledningssystem, systematiskt förbättringsarbete, patientsäkerhetsarbete, egenkontroll och patientsäkerhetsberättelse. Programmet omfattar fyra heldagar i två delmoment . Läs mer här.

 

 

     Fullbokad

Göteborg

17-18 sep 2019

12-13 nov 2019

12 800 kr ex moms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STABSPROGRAMMET - utvecklingsprogram för kvalitetsutvecklare

I programmet har vi samlat allt du behöver i ditt uppdrag som stödfunktion i vården och omsorgen. Programmet är till för dig som är kvalitetsledare, utvecklingsledare, socialt ansvarig samordnare, kvalitetscontoller eller liknande. Med oss stärker du din strategiska roll, blir en tydligare proaktiv kvalitetsresurs i din verksamhet, tydliggör stödfunktionens uppdrag och ansvar. Dessutom får du ett effektivare ledningsarbete tillsammans med ledningsgruppen och linjecheferna samt en bra och effektiv verktygslåda för årsplanering, processutveckling, processledning, egenkontroll, teamledning och konflikthantering.

Programmet omfattar fyra heldagar i två delmoment. Läs mer här.

 

      Fullbokad

Stockholm

  3-4 apr 2019

22-23 maj 2019

 

 

 

 

 

12 800 kr ex moms

 

ENHETSCHEFSPROGRAMMET - utvecklingsprogram för enhetschefer i vård- och

omsorgsverksamhet

 

Som ”linjechef” är du verksamhetens operatör och verksamhetens viktigaste verkställare av mål, planer och beslut. Det är i ditt dagliga samhällsbärande ledningsarbete som vår välfärd skapas och därför ska du ha det bästa förutsättningarna. Med oss får du bra och effektiva verktyg i ditt kvalitetsarbete, stärkt roll och stöd i din utveckling som ledare och chef i vårdens och omsorgens förbättringsarbete. Vi fokuserar på ditt kvalitets- och patientsäkerhetsansvar, kvalitetsledningssystem, målarbete, PDCA, och förbättringsarbete med team och grupper, riskanalys och händelseanalyser, kvalitets-  och patientsäkerhetsuppföljning och mycket mer.

Programmet omfattar fyra dagar i två delmoment. Läs mer här.

 

 

         Offererat pris 190 000 kr exkl. moms för uppdragsutbildning om max 25 deltagare/program

 

 

 

 

PROCESS- OCH UTVECKLINGSSTÖD

Är ni i behov av en extern utredare eller processledare för att utveckla er verksamhet? Vi erbjuder vårt professionella processtöd och utredningsstöd, opartiska bedömning och en extern projektledarkapacitet. Kanske har ni behov av:

individuell handledning för att utveckla din roll

översyn av roller i HSV ledningen dvs mellan dig och din MAS/MLA

stöd i utveckling av SMART-målstyrning i din verksamhet

kartläggning av er "Hälso- och sjukvårdsprocess"

extern feedback på er "Patientsäkerhetsberättelse"

Läs mer här.

 

 

       Verksamhetsförlagd hos er.

 

 

Offertförfrågan