FÖR LEDAREN

2Learn erbjuder kompetensutveckling i form av yrkesspecifika utvecklingsprogram för

verksamhetschefer, medicinskt ansvariga (MAS, MAR samt MLA), stabschefer och nu även enhetschefer. Vi stödjer dig i utvecklingen av din roll och ditt uppdrag genom fullspäckade program som innehåller juridik, forskning och evidensbaserad erfarenhet. Vi tror på din utvecklingsvilja och –förmåga och ger dig här en möjlighet att utvecklas i utmanande program anpassade just för dig.

 

VÅRA  TJÄNSTER

 

 

UTBILDNING

PROCESSTÖD

UTVECKLINGSAKADEMIN FÖR MAS, MAR OCH VERKSAMHETSCHEF

Akademin är ett specialutformat program för dig som är medicinsk ledning i offentlig och privat hälso- och sjukvård. Vi sätter särskilt fokus på utveckling och förbättring av ditt ledningsarbete, målarbete, processtyrning, löpande kontroller, riskanalyser, strategiskt utvecklingsarbete och årlig resultatberättelse. Med våra övningar får du praktiskt testa dina nya ledningsverktyg på plats. Akademin omfattar åtta heldagar i fyra delmoment. Läs mer här.

 

 

 

      Avslutad

Stockholm

11-12 jan 2018

20-21 feb 2018

4-5 april 2018

22-23 maj 2018

     Endast reservplatser kvar

Stockholm

4-5 sep 2018

3-4 okt 2018

7-8 nov 2018

4-5 dec 2018

 

 

21 200 kr ex moms

UTVECKLINGSPROGRAM FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA LEDNING

I programmet har vi samlat allt du behöver i ditt uppdrag som chef och ansvarig för Elevhälsans medicinska insatser (EMI). Verksamheten leds av verksamhetschef och/eller MLA i en blandning av ledningsuppgifter. Vi hjälper er att växa i era roller och ansvar. Vi går igenom den juridiska gränsdragningen, roller/uppdrag, ledningssystem SOSFS 2011:9, systematiskt förbättringsarbete, patientsäkerhet och vårdkvalitet, patientsäkerhetsberättelsen och egenkontroll. Läs mer här.

M

      Ett fåtal platser kvar

Malmö

18-19 sep 2018

       6 nov 2018

 

 9 600 kr ex moms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTVECKLINGSAKADEMI FÖR SOCIALT ANSVARIG SAMORDNARE - SAS

Mål och inriktning för akademin: Stärkt strategisk roll, tydligare uppdrag och ansvar, effektivare ledningsarbete i organisationen, effektiv samverkan med linjecheferna samt evidensbaserad utveckling av kvalitet och säkerhet i den sociala omsorgsprocessen. Läs mer här.

 

 

 

     Avslutad

Stockholm

 30 nov-1 dec 2017

 23-24 jan 2018

 27-28 feb 2018

 27-28 mars 2018

 

 

      Nästa SAS blir 2019

 

 

21 200 kr ex moms

UTVECKLINGSPROGRAM FÖR ENHETSCHEFER

”Linjechefer” är verksamhetens operatörer och ska därför ha bra och effektiva verktyg i sitt ledningsarbete. Vi fokuserar på detta egna ansvar att leda verksamhetens målarbete, team och grupper, riskanalyser, händelseanalyser, planer och uppföljning, besluta och coacha. Vi ger dig de verktyg du behöver i ditt ledningsarbete. Läs mer här.

 

 

      Genomförs som verksamhetsförlagd utbildning hos er (max 25 chefer/grupp)

 

 

75000 kr ex moms

 

PROCESS- OCH UTVECKLINGSSTÖD

Är ni i behov av en extern utredare eller processledare för att utveckla er verksamhet? Vi erbjuder vårt professionella processtöd och utredningsstöd, opartiska bedömning och en extern projektledarkapacitet. Kanske har ni behov av:

individuell handledning för att utveckla din roll

översyn av roller i HSV ledningen dvs mellan dig och din MAS/MLA

stöd i utveckling av SMART-målstyrning i din verksamhet

kartläggning av er "Hälso- och sjukvårdsprocess"

extern feedback på er "Patientsäkerhetsberättelse"

Läs mer här.

 

 

       Verksamhetsförlagd hos er.

 

 

Offertförfrågan