FÖR LEDAREN

2Learn erbjuder kompetensutveckling i form av yrkesspecifika utvecklingsprogram för

verksamhetschefer, medicinskt ansvariga (MAS, MAR samt MLA), stabschefer och nu även enhetschefer. Vi stödjer dig i utvecklingen av din roll och ditt uppdrag genom fullspäckade program som innehåller juridik, forskning och evidensbaserad erfarenhet. Vi tror på din utvecklingsvilja och –förmåga och ger dig här en möjlighet att utvecklas i utmanande program anpassade just för dig.

 

VÅRA  TJÄNSTER

 

UTBILDNING

PROCESSTÖD

UTVECKLINGSAKADEMIN FÖR MAS, MAR OCH VERKSAMHETSCHEF

Utvecklingsprogrammet är ett specialutformat program för dig som är medicinsk ledning i offentlig och privat hälso- och sjukvård för äldre och funktionsnedsatta. Vi sätter särskilt fokus på utveckling och förbättring av ditt ledningsarbete, målarbete, processtyrning, löpande kontroller, riskanalyser, strategiskt utvecklingsarbete och årlig patientsäkerhetsberättelse. Med våra övningar får du praktiskt testa dina nya ledningsverktyg på plats såsom bl.a. en effektiv verktygslåda för årsplanering, processutveckling, processledning, egenkontroll, teamledning, kommunikation och konflikthantering. Akademin omfattar åtta heldagar i fyra delmoment.
Läs mer här
.

 

 


Digitalt, (Stockholm)

8-9 september 2021

12-13 oktober 2021

17-18 november 2021

14-15 december 2021

25 600 kr ex moms/deltagare

Anmälan till Göteborg gör du via denna länk: Göteborgsregionen.se

Göteborg

3-4 februari 2021

28-29 april 2021

15-16 september 2021

10-11 november 2021

2Learn

 

EMI-PROGRAMMET - ett utvecklingsprogram för Elevhälsans medicinska ledning

I programmet har vi samlat allt du behöver i ditt uppdrag som verksamhetschef och medicinskt ledningsansvarig för Elevhälsans medicinska insatser (EMI). Verksamheten leds av verksamhetschef och/eller MLA i en blandning av ledningsuppgifter. Vi hjälper er att växa i era roller och ansvar. Vi går igenom den juridiska gränsdragningen, roller/uppdrag, ledningssystem, systematiskt förbättringsarbete, patientsäkerhetsarbete, egenkontroll och patientsäkerhetsberättelse. Programmet omfattar fyra heldagar i två delmoment . Läs mer här.

 

 

  

Digitalt, (Göteborg)

4-5 maj 2021

2-3 juni 2021

12 800 kr ex moms/deltagare

 

 

    

Digitalt (Stockholm)

1-2 september 2021

6-7 oktober 2021

Fullt, ev reservplats

 

2Learn

  

2Learn

 

 

SAS-PROGRAMMET - utvecklingsprogram för socialt ansvarig samordnare och kvalitetsutvecklare

I programmet har vi samlat allt du behöver i ditt uppdrag som kvalitetsledare i socialtjänsten. Programmet är till för dig som är kvalitetsledare, utvecklingsledare, socialt ansvarig samordnare, kvalitetscontoller eller liknande. Med oss stärker du din strategiska roll, blir en tydligare proaktiv kvalitetsresurs i din verksamhet, tydliggör din roll som expert och partner. Dessutom får du ett effektivare ledningsarbete tillsammans med ledningsgrupp och verkställare. Du får även en bra och effektiv verktygslåda för årsplanering, processutveckling, processledning, egenkontroll, teamledning och konflikthantering. Programmet omfattar åtta heldagar i fyra delmoment. Läs mer här.

 

Är du SAS, Socialt ansvarig samordnare och är intresserad av utvecklingsprogrammet hänvisar vi dig till Göteborgsregionen. På deras uppdrag genomför vi SAS-programmet.

 

 

 

2Learn

 

 

 

 

 

 Anmälan till Göteborgs åtta dagars SAS-program gör du via denna länk: Göteborgsregionen.se

Göteborg

13-14 jan 2021

2-3 mar 2021

21-22 apr 2021

9-10 jun 2021

 

ENHETSCHEFSPROGRAMMET - Hälso- och sjukvård för enhetschefer

 

 

PROCESS- OCH UTVECKLINGSSTÖD

Är ni i behov av en extern utredare eller processledare för att utveckla er verksamhet? Vi erbjuder vårt professionella processtöd och utredningsstöd, opartiska bedömning och en extern projektledarkapacitet. Kanske har ni behov av:

individuell handledning för att utveckla din roll

översyn av roller i HSV ledningen dvs mellan dig och din MAS/MLA

stöd i utveckling av SMART-målstyrning i din verksamhet

kartläggning av er "Hälso- och sjukvårdsprocess"

extern feedback på er "Patientsäkerhetsberättelse"

Läs mer här.

 

 

       Verksamhetsförlagd hos er.

 

 

Offertförfrågan