GRUNDVÄRDEN

Vi värnar om expertkunskap, hög kvalitet och god service. Vi står

för lust, mod och engagemang och med stöd av våra tjänster skapar vi tillsammans med er ständiga förbättringar i er verksamhet, organisation och processer. Det är stimulerande att arbeta med oss.

 

EXPERTKOMPETENS

Susanne Wallin Pettersson, VD, rådgivare och vår utbildare har 30 års erfarenhet av processledning och konsultativ rådgivning till offentlig förvaltning avseende politisk mål- och ramstyrning, effektiv verksamhetsledning, systematisk egenkontroll, kvalitetsledningssystem, organisations- och processutveckling,

risk- och händelseanalyser samt medicinsk säkerhet.

2LEARN ÄR ATT LÄRA

Att lära mer, att lära varandra, att lära om och att lära oss tillsammans. 2Learn startade 2007 och är ett kompetensutvecklingsföretag som

sätter ledaren i främsta rummet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2LEARN TAR ER LÄNGRE

Genom ett kompetent stöd till chefen och ledaren skapar vi en verksamhet som är effektivare, säkrare och med högre kvalitet.

 

• Organisations- och processutveckling

• Kvalitetsledningssystem och LEAN

• Ledarskapsutveckling

• Politikerutbildning

• Projektledarprogram

• Teamhandledning