FÖR TEAMET

2Learn erbjuder utvecklingsprogram för den strategiska ledningsgruppen, det stödjande stabsteamet och den styrande politiska nämnden/styrelsen. Vi stödjer även kvalitetsnätverk, MAS nätverket eller länsnätverk i utvecklingen av effektiva arbetsstrukturer, roller och samarbete. Vi tror på ömsesidig respekt, god kommunikation och ett entreprenöriellt tänkande i teamet.

 

VÅRA  TJÄNSTER

 

2019

UTBILDNING

PROCESSTÖD

UTVECKLINGSPROGRAM FÖR DEN STRATEGISKA LEDNINGSGRUPPEN

Vi har specialutformat ett tre dagars utvecklingsprogram för ledningsgruppen. Vi fokuserar på den effektiva ledningsgruppen vars uppdrag är tydligt, arbetet effektivt, ordning och reda, relevant agenda och ett strategiska ledningsarbete som stödjer driftsverksamheten. Vi ser till att ni växer som team med ett tydligt och strukturerat arbetssätt med respekt för varandras roller och ansvar. Läs mer här.

 

       Kontakta oss!

75 000 kr

UTBILDNING I RISK OCH HÄNDELSEANALYS

En dags utbildning i Risk och händelseanalys för chefer och legitimerade i vård och omsorgssektorn. Det systematiska förbättringsarbetet börjar allt med medarbetarens rapporteringsskyldighet om förbättringsbehov. Vi ger er verktygen för att blir riktigt bra på analys av risker och avvikelser men även klagomål och synpunkter. Vår utgångspunkt är den nationella analysmodellen som Socialstyrelsen tydliggör i sina handböcker. Alla deltagare får testa göra såväl riskanalys som händelseanalys utifrån verkliga case på plats under utbildningsdagen. Läs mer här.

 

       Kontakta oss!

 

 

25 000 kr

UTVECKLINGSPROGRAM FÖR LEGITIMERADE

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har ett stort författningsreglerat ansvar för patientens vård och behandling. Programmet sätter fokus på det omvårdnadsledande uppdraget, kvalitetsuppdraget, teamledning och vårduppföljning. Läs mer här.

 

 

 

       Kontakta oss!

 

 

50 000 kr

UTVECKLINGSPROGRAM FÖR DEN EFFEKTIVA NÄMNDEN

Styrning, ledning och kontroll är de grundläggande delarna i det politiska uppdraget, Vårt specialutformade program stärker nämnden i sin roll, uppdrag och sitt effektiva arbetssätt tillsammans med både kommunstyrelsen och förvaltningen. Vi sätter fokus på det politiska uppdraget, målstyrning, uppföljning och utvärdering, kvalitetsstyrning och resultatrapporter. Passar såväl den nyvalda/nytillträdda nämnden som den erfarna. Läs mer här.

 

        Kontakta oss!

 

 

50 000 kr

PROCESS- OCH UTVECKLINGSSTÖD

Vi erbjuder vårt professionella processtöd och utredningsstöd när ni är i behov av en utomståendes opartiska bedömning och en extern projektledarkapacitet inom:

  • Organisations- och verksamhetsstruktur
  • Ledarskapsutveckling (ledningsgrupp, enhetschefsgrupp eller stabsgrupp)
  • Systematiskt kvalitetsledningsarbete
  • Styr- och kontrollmodell
  • Processeffektivitet
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete

 

Läs mer här.

 

 

       Verksamhetsförlagd hos er.

 

 

Offertförfrågan