Viktigt: Just nu har vi problem med våra kontaktforumlär. Om du är intresserad av att anmäla dig till en utbildning eller begära en offert, ber vi dig att maila oss på kjell@2learn.se

Vi utbildar koncernledningen i Team Olivia vårdbolag!

Det gläder oss att vi förtroendet att stärka vårdbolagets kompetens kring vårdgivarens ansvar och uppdrag för systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete samt ledning och styrning av den goda vården. Sammanlagt 30 personer i den hösta koncernledningen kan nu lite mera om detta svåra och juridiskt snåriga uppdrag. Vi tackar för förtroendet att få stötta er i […]

2Learn utbildar alla enhetschefer i både Stenungsunds och Ales vård och omsorg!

Så har dessa två kommuner upphandlar enhetschefsutbildning i princip samtidigt och vi är tacksam för att få vara en del av deras viktiga förbättringsarbete. sammantaget 3 utbildningsdagar under tre månaders tid med fokus på chefens: Målstyrning av förbättringsarbetet? 2. Systematiska förbättringsarbete? 3. Uppföljning och utvärdering av resultatet? Med anledning av Coronaläget har utbildningen genomförts med […]

2Learn utbildar Sigtunas vård och omsorgschefer!

Vi kan med glädje meddela att Sigtuna kommun valt 2learn när det gäller kompetensutbildning riktad till samtliga vård och omsorgschefer, kvalitetsledare, medicinskt ansvariga och verksamhetschefer och förvaltningsledning. Utbildningen har genomförts under 4 heldagar med start i juni och avslut i november. Fokus har förstås varit på chefens systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete dvs leda och följa […]