Vem ansvarar för innehållet?

Vi har inget ansvar för medlemmarnas egna svar på olika frågor. Vill man göra hänvisningar till juridik eller andra regelverk är det på eget ansvar och vi önskar att alla vinnlägger sig om att vara korrekt och saklig i fakta och svar. Uppenbart oriktiga uppgifter kommer vi att radera och kommentera.

Vilka frågor besvaras i forumet?

Alla typer av frågor som rör patientsäkerhet, vård och omsorgskvalitet, ledning och styrning, roller och uppdrag, gränsdragningssvårigheter, juridiska knivigheter etc? Eftersom vårt medlemsforum är öppet och alla ser allas frågor och allas svar väljer du själv hur öppen och transparent du vill vara. Frågor av mera intrikat karaktär kan du fortsättningsvis vända dig till oss […]

Måste man registrera sig för att ta del av forumet?

Ja, vårt medlemsforum är öppet för dig som registrerar dig. Det är helt kostnadsfritt.  Man får tillgång till ett kollegialt fora med möjligheter till erfarenhetsutbyte, feedback, svar på sina frågor av antingen oss eller kollegor. Man kan när som helst avregistrera sig från vårt medlemsforum om man inte vill vara kvar.