Viktigt: Just nu har vi problem med våra kontaktforumlär. Om du är intresserad av att anmäla dig till en utbildning eller begära en offert, ber vi dig att maila oss på kjell@2learn.se

Integritetspolicy & Bokningsvillkor

Här vill vi ge dig information om hur vi behandlar de uppgifter vi har fått av dig för att kunna bereda dig plats på utbildning, kommunicera och skicka information till dig. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande GDPR av 2LEARN AB.

Vi förbehåller oss rätten att ändra priser, kursdatum samt ställa in planerade kurser. Bekräftelse får du via mail senast 30 dagar innan kursstart. I bekräftelsen ingår viktig kursinformation. Kursavgift faktureras 14 dagar innan kursstart. Avgiften inkluderar kursdokumentation. Alla avgifter är exklusive moms och för uppdragsutbildningar och processtöd faktureras omkostnaderna separat.

Kursdeltagare kan helt kostnadsfritt göra avbokning av sin anmälan senast 30 dagar innan kursstart. Avbokas kursen senare debiteras hel kursavgift eller så kan kursdeltagaren överlåta sin plats till någon i den egna organisationen i samråd med 2Learn. Avsteg från vara avbokningsregler kan endast göras om vi har deltagare som köar på väntelista för att få delta till utbildningen. Om kölista finns informerar vi om detta vid ev avbokning. 

All avbokning sker skriftligt.

Av upphovsrättsliga skäl får våra utbildningar inte spelas in eller vårt material hanteras eller användas på ett otillbörligt sätt. 

Personuppgiftsansvar

Personuppgifter som vi samlar in samt hur vi använder oss av dessa

De personuppgifter vi samlar in om dig är namn, e-postadress, arbetsplats, verksamhet och dess adress samt faktureringsadress med uppgifter till denna.

De uppgifter vi har om dig har du lämnat i din anmälan och är nödvändiga för ett deltagande i någon av våra utbildningar, samt kommunikation före, under och efter utbildningen samt för skapande av intyg och fakturering.

Hur hanterar vi personuppgifterna

Det är endast vi, 2Learn AB, som har tillgång till personuppgifterna ni lämnar vid er anmälan, samt ett tryckeri som får ta del av ert namn för skapande av intyg.

Kostavvikelsen meddelas konferensanläggning utan koppling till kursdeltagare.

Vi kan också upprätta en maillista, om önskemål finns hos deltagarna i utbildningsgruppen som då får ta del av gruppdeltagarnas e-postadresser, men endast efter personligt samtycke.

Lagring, dina egna val och rättigheter

Genom samtycke till vår Dataskydds- och integritetspolicy har vi rätt att använda dina kontaktuppgifter för kontakt med dig innan, under och efter utbildningen.

Personuppgifterna sparas i 24 månader efter avslutad utbildning hos oss för att sedan raderas. Väljer du att göra en avanmälan innan utbildningen startat raderas du och dina uppgifter snarast efter avanmälan, du kan också välja att stå kvar med dina uppgifter till ett senare utbildningstillfälle och då behåller vi dina personuppgifter tills den utbildningen är avslutad plus 24 månader.

Ges samtycke till nyhetsbrev och periodiska meddelanden sparas dessa tills ni väljer att avsluta detta samtycke.

Rätten att bli bortglömd eller radera uppgifter

Du kan kontakta oss för att radera dina uppgifter. Du kan också välja att kontakta oss inom de 24 månader efter avslutad utbildning och be om radering av dina uppgifter – vi raderar då dessa snarast.

Du är alltid välkommen att kontakta oss, gärna via mail, om du har frågor kring ovan skrivna – eller frågor om dina personuppgifter. Du kan även be om att få ändra felaktiga personuppgifter som inte stämmer.

Skulle du vilja anmäla något som har med vårt handhavande av personuppgifterna kan du göra detta hos Datainspektionen.

Webbadress: https://www.datainspektionen.se/

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Med vänliga hälsningar, 

2Learn AB