Vi stödjer ledningsgrupp eller kvalitetsteamet i ert utvecklingsarbete. Vi åtar oss att processleda ert förbättringsarbete eller stödja er egen projektledare i dess arbete, vid projekt såsom ex att: