Materialet är ditt och du är fri att använda det hur du vill i din egen utveckling av din roll och uppdrag hemma i din kommun/verksamhet. Men av upphovsrättsliga skäl får du inte sprida eller kopiera det till andra kollegor i landet för att stödja dom i deras utveckling. De är välkomna till våra program och kurser och där få ett eget material.