Så här kan du göra om du fått förhinder.

OM du är förhindrad att resa kan du alltid delta digitalt eftersom vi livesänder våra utvecklingsprogram och kurser för deltagare som vill stanna på hemmaplan eller av andra skäl inte kan delta på plats.