Vi fakturerar så fort anmälan är bindande dvs 30 dagar innan avseende utvecklingsprogrammen samt en vecka innan avseende webbutbildningarna.