Vi har inget ansvar för medlemmarnas egna svar på olika frågor. Vill man göra hänvisningar till juridik eller andra regelverk är det på eget ansvar och vi önskar att alla vinnlägger sig om att vara korrekt och saklig i fakta och svar. Uppenbart oriktiga uppgifter kommer vi att radera och kommentera.