Alla typer av frågor som rör patientsäkerhet, vård och omsorgskvalitet, ledning och styrning, roller och uppdrag, gränsdragningssvårigheter, juridiska knivigheter etc? Eftersom vårt medlemsforum är öppet och alla ser allas frågor och allas svar väljer du själv hur öppen och transparent du vill vara. Frågor av mera intrikat karaktär kan du fortsättningsvis vända dig till oss personligen för att få kostnadsfria råd.