2Learn utbildar alla chefer i Karlshamns vård och omsorgsverksamhet!

Vi kan med glädje meddela att vi med en vunnen upphandling fått förtroendet att utbilda samtliga chefer och deras förbättringsteam i systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete under 2021-2022. Det gläder oss att få vara en del av kommunens mål att stärka det systematiska förbättringsarbetet i de operativa enheterna genom ett teambaserat och multikompetent angreppssätt. Vi känner […]

2Learn föreläser på Skolsköterskekongressen 2021

Den 25 maj 2021 föreläser vi på Skolsköterskekongressen ledarspår med temat “Vem leder vad i EMI?”. Så kul för oss att bli tillfrågade och för tredje gången. Det gläder oss att kunna bidra med nyttigheter till verksamhetschefer och medicinskt ledningsansvariga i skolans Elevhälsa. Vårt pass handlade om stärka uppdraget som ledare och tydliggöra roller och […]