Viktigt: Just nu har vi problem med våra kontaktforumlär. Om du är intresserad av att anmäla dig till en utbildning eller begära en offert, ber vi dig att maila oss på kjell@2learn.se

Utvecklingsprogram för legitimerad personal i vård och omsorg

Detta en två dagars utbildning med syftet att tydliggöra och definiera legitimerad personals kvalitets- och patientsäkerhetsarbete i vårdnära teamarbete, samt samarbetet med operativ enhetschef.

För dig som är: Legitimerad personal (sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut) i kommunal hälso-och sjukvård

Det här lär du dig

Dag 1, kvalitetsledning och kvalitetsutveckling

 • Yrkesansvarigas kvalitets- och patientsäkerhetsansvar
 • Legitimerad personals ledarroll
 • Ledningssystemet som verktygslåda
 • I team med chefen
 • Operativt samarbete med regionen
 • Leda en personcentrerad vård

 

Dag 2, systematiskt patientsäkerhetsarbete

 • Analysera risker, avvikelser och klagomål
 • Följa upp och kontrollera vårdens resultat och måluppfyllelse
 • Teamledning samt handledning av vårdpersonal
 • Vara en del av förbättringskulturen
 • Patientkontakt och delaktighet
 • Kollegialt lärande och best practice
 • Hälsofrämjande och förebyggande

Vad innebär uppdragsutbildning?

Uppdragsutbildning innebär att vi utför utbildningen på uppdrag av er. Vi kommer överens om en tid som passar er verksamhet och anpassar utbildningen efter ert behov.

Vanliga frågor

Hittar du inte svaret på din fråga eller vill ha mer information? Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om att läsa en kurs hos oss.

Vad är OneNote-sidan för nåt?

Alla deltagare får tillgång till en samlad sida i OneNote med viktiga nationella handböcker, regelverk, föreskrifter, lagar och krav. där kan du själv fördjupa dig i sådant som just du intresseras av. I OneNote finns även de dialogövningar som använder oss av i våra program. Även vårt presentationsmaterial hittar du i vår OneNote. Vi uppdaterar sidan löpande utifrån att ny lagstiftning, regelverk och föreskrifter uppdateras. Deltagare kan inte själv lägga in material på vår OneNote sida.

Får man ett intyg av er efter avslutad kurs eller program?

Ja, efter avslutat utvecklingsprogram, med minst 75% närvaro, får man ett kursintyg om man begär det. När det gäller webbkurser lämnas inget intyg.

När faktureras kursen?

Vi fakturerar så fort anmälan är bindande dvs 30 dagar innan avseende utvecklingsprogrammen samt en vecka innan avseende webbutbildningarna.

Var genomförs utvecklingsprogrammen?

Utvecklingsprogrammen genomförs i olika delar i bestämd följ och för att du ska kunna få ut det mesta av programmet vill vi att du går hela programmet i den ordning det genomförs dvs inte hoppar mellan delarna. Numer genomförs våra utvecklingsprogram digitalt genom MS Teams.

Sugen på uppdragsutbildningen?

Kontakta oss så hjälper vi er vidare i utvecklingen 

Kjell Pettersson
Utbildningssamordnare

Digital information

Från och med hösten 2020 genomför vi våra utbildningar digitalt. Våra utvärderingar visar att det digitala genomförandet är uppskattat, effektivt och väl fungerande enligt våra deltagare. Uppdragsutbildningar kan ske på plats hos kund om så önskas efter överenskommelse.

Vi genomför vår utbildning genom det digitala verktygen Microsoft Teams. Det innebär att du som är intresserad av att genomföra en utbildning hos oss bör känna dig bekväm med programvaran. Om du inte är bekant med det digitala verktyget eller känner att du behöver upprepa dina kunskaper kan du kolla vår guide.

Lästips

Snart har vi utbildat samtliga kommuner i Göteborgsregionen! Det gläder oss nått enormt! Vi är så tacksamma <3
Så roligt när en kommun tar ett helhetsgrepp över sin förflyttning mot god och säker vård och omsorg. Kristianstad kommun har med vår hjälp
Det gläder oss att vi förtroendet att stärka vårdbolagets kompetens kring vårdgivarens ansvar och uppdrag för systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete samt ledning och styrning