Hem/ Vanliga frågor

Vanliga frågor

Här har vi samlat våra vanligaste frågorna. Vi har delat upp frågorna i Anmälan, Faktura,  Program och Övrigt.

Våra vanligaste frågor kompletteras kontinuerligt så kika efter nya “vanliga frågor” och svar. 

Hittar du inte vad du söker är du alltid välkommen att kontakta oss! Men eftersom det är svårt att bevaka vår epostlåda med snabba svar på era frågor hoppas vi att denna FAQ ska hjälpa så länge. 

Vi hoppas att du ska hitta svar på det du undrar över här!

 

Hittar du inte det du söker?

Kontakta oss gärna via mejl, telefon eller via vårt kontaktaktformulär, via kontakta oss

s-profil-3
Susanne Wallin Pettersson
VD, utbildare och rådgivare
k-profil-3
Kjell Pettersson
Administratör

Anmälan

Var genomförs utvecklingsprogrammen?

Utvecklingsprogrammen genomförs i olika delar i bestämd följ och för att du ska kunna få ut det mesta av programmet vill vi att du går hela programmet i den ordning det genomförs dvs inte hoppar mellan delarna. Utvecklingsprogrammen genomförs på sedvanligt sätt på konferensanläggning i centrum av den kursort som namngivits alltid med närhet till allmänna transportmedel och lätt att hitta logi i närheten. Våra stadigvarande kursorter är Stockholm, Göteborg, Malmö samt Luleå.

Får man rabatt om man anmäler fler deltagare vid ett och samma tillfälle?

Tyvärr inte, men vi har hört att flera av våra deltagare tycker att det varit positivt att ha med sig kollegor för det fortsatta arbetet som programmen inspirerat till.

Måste jag gå utvecklingsprogrammet tillsammans med min verksamhetschef?

Nej, det finns inga sådana krav från men om man vill starta upp ett gemensamt ledningsarbete hemma rekommenderar vi att ni går programmet tillsammans som ett ledningsteam. Vill man däremot utvecklas i sin egen roll som tex MAS går man givetvis programmet på egen hand.

Kan jag anmäla mig till ett av era program utan att tillhöra målgruppen (jag kommer att påbörja min nya tjänst efter årsskiftet)?

Absolut, du är hjärtligt välkommen!

Jag har anmält mig till ett av era program och nu har jag fått förhinder – kan jag ångra mig?

Så här kan du göra om du fått förhinder.

  • Senast 30 dagar innan programstart kan du göra en skriftlig avanmälan utan att du är bunden till något.
  • Om det är färre än 30 dagar innan programstart så kan du överlåta din plats till kollega. Överlåtelse av plats måste göras skriftligen och ska godkännas av 2Learn.

OM du är förhindrad att resa kan du alltid delta digitalt eftersom vi livesänder våra utvecklingsprogram och kurser för deltagare som vill stanna på hemmaplan eller av andra skäl inte kan delta på plats.

Faktura

När faktureras kursen?

Vi fakturerar så fort anmälan är bindande dvs 30 dagar innan avseende utvecklingsprogrammen samt en vecka innan avseende webbutbildningarna.

Vad menas med VAN-operatör (för e-faktura)?

För att kunna ta emot en e-faktura (lag fr.o.m. 1 april 2019 för myndigheter, kommuner och fler offentliga förvaltningar) måste ditt företag ha ett fakturahanteringssystem kopplat till en VAN-operatör, t.ex. InExchange, Pagero, Tieto, Visma eller annat.

Vad menas med GLN-nr (för e-faktura)?

GLN står för Global Location Number och är ett unikt internationellt nummer för ett företag eller en avdelning på ett företag. Det är ett unikt nr som består av 13 siffror.

Program

Får jag gå utbildningarna flera gånger?

Ja, man är välkommen att gå programmen eller kurserna hur många gånger man vill. Juridiken och regelverken ändras kontinuerligt vilket gör att behovet kan uppkomma, ny samarbetspartner i ledningsteamet gör att ni vill gå ett program tillsammans för att få en nystart eller kanske vill du bara ha påfyllnad av inspiration och kunskap.

Vad betyder SAS eller liknande?

Vi refererar till SAS såsom Socialt Ansvarig Samordnare  i enlighet med Socialstyrelsens kartläggning av rollen år 2014.  Men till våra utvecklingsprogram för socialt ansvariga samordnare kan även kvalitetsledare, kvalitetscontroller, utvecklingsledare, vårdutvecklare anmäla sig.

Vad betyder MAS och MAR?

Vi refererar till MAS och MAR i enlighet med de regleringar som finns i 11 kap hälso- och sjukvårdslag samt 4 kap hälso- och sjukvårdsförordning.

Vad betyder “Verksamhetschef” HSL?

Vi refererar till verksamhetschef i enlighet med 4 kap Hälso- och sjukvårdslag samt 4 kap hälso- och sjukvårdsförordning. Till våra utvecklingsprogram välkomnar vi verksamhetschefer med ansvar enligt dessa lagrum.

Kan man köpa/beställa “hem” programmen?

Man kan via offert beställa samtliga utbildningar till sin hemort och det blir då något vi kallar Uppdragsutbildning.

Behöver jag ha med mig något speciellt till utvecklingsprogrammen – t.ex. dator, eget utskrivet material?

Nej inget specifik behövs för att genomgå våra utvecklingsprogram eller webbkurser. Dock behöver du tillgång till Microsoft Teams för att gå våra livesända arrangemang, webbkamera och mikrofon.

Kan jag välja del 1 från ett utbildningstillfälle och del 2, 3 eller 4 från annat utbildningstillfälle?

Nej våra långa utvecklingsprogram går deltagaren i den ordning som de genomförs, endast undantagsvis ex vid sjukdom kan avsteg från detta göras

Övrigt

Vad är OneNote-sidan för nåt?

Alla deltagare får tillgång till en samlad sida i OneNote med viktiga nationella handböcker, regelverk, föreskrifter, lagar och krav. där kan du själv fördjupa dig i sådant som just du intresseras av. I OneNote finns även de dialogövningar som använder oss av i våra program. Dock finns inte presentationsmaterial här. Vi uppdaterar sidan löpande utifrån att ny lagstiftning, regelverk och föreskrifter uppdateras. Deltagare kan inte själv lägga in material på vår OneNote sida.

Hur får jag använda utbildningsmaterialet efter genomförd utbildning?

Materialet är ditt och du är fri att använda det hur du vill i din egen utveckling av din roll och uppdrag hemma i din kommun/verksamhet. Men av upphovsrättsliga skäl får du inte sprida eller kopiera det till andra kollegor i landet för att stödja dom i deras utveckling. De är välkomna till våra program och kurser och där få ett eget material.

Får man ett intyg av er efter avslutad kurs eller program?

Ja, efter avslutat utvecklingsprogram, med minst 75% närvaro, får man ett kursintyg. När det gäller webbkurser lämnas inget intyg.

Kan jag få nytt material om jag tappat mitt utbildningsmaterial?

Nej, nytt utbildningsmaterial skickas inte ut. Alla kursdeltagare får presentationsmaterialet digitalt i sin mail så vi uppmanar dig att spara det på din dator.