Digital information

Från och med hösten 2020 genomför vi även våra utvecklingsprogram digitalt. Våra utvärderingar visar att det digitala genomförandet är uppskattat, effektivt och väl fungerande enligt våra deltagare.