Kristianstads chefer och utvecklingsstab utbildas av oss!

Så roligt när en kommun tar ett helhetsgrepp över sin förflyttning mot god och säker vård och omsorg. Kristianstad kommun har med vår hjälp utbildat samtliga chefer och kvalitetsansvariga i verksamheten i systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Dessutom drar kommunen igång utvecklingen av sitt kvalitetsledningssystem på nytt och vår får vara ett litet processtöd i det […]