Viktigt: Just nu har vi problem med våra kontaktforumlär. Om du är intresserad av att anmäla dig till en utbildning eller begära en offert, ber vi dig att maila oss på kjell@2learn.se

Kristianstads chefer och utvecklingsstab utbildas av oss!

Så roligt när en kommun tar ett helhetsgrepp över sin förflyttning mot god och säker vård och omsorg. Kristianstad kommun har med vår hjälp utbildat samtliga chefer och kvalitetsansvariga i verksamheten i systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Dessutom drar kommunen igång utvecklingen av sitt kvalitetsledningssystem på nytt och vår får vara ett litet processtöd i det […]

Vi utbildar koncernledningen i Team Olivia vårdbolag!

Det gläder oss att vi förtroendet att stärka vårdbolagets kompetens kring vårdgivarens ansvar och uppdrag för systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete samt ledning och styrning av den goda vården. Sammanlagt 30 personer i den hösta koncernledningen kan nu lite mera om detta svåra och juridiskt snåriga uppdrag. Vi tackar för förtroendet att få stötta er i […]

2Learn utbildar alla enhetschefer i både Stenungsunds och Ales vård och omsorg!

Så har dessa två kommuner upphandlar enhetschefsutbildning i princip samtidigt och vi är tacksam för att få vara en del av deras viktiga förbättringsarbete. sammantaget 3 utbildningsdagar under tre månaders tid med fokus på chefens: Målstyrning av förbättringsarbetet? 2. Systematiska förbättringsarbete? 3. Uppföljning och utvärdering av resultatet? Med anledning av Coronaläget har utbildningen genomförts med […]

2Learn utbildar Sigtunas vård och omsorgschefer!

Vi kan med glädje meddela att Sigtuna kommun valt 2learn när det gäller kompetensutbildning riktad till samtliga vård och omsorgschefer, kvalitetsledare, medicinskt ansvariga och verksamhetschefer och förvaltningsledning. Utbildningen har genomförts under 4 heldagar med start i juni och avslut i november. Fokus har förstås varit på chefens systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete dvs leda och följa […]

Nu kan du anmäla dig!

Våra nya program ligger öppna och bokningsbara. Skynda att säkra din plats! Ta gärna med en kollega för att utvecklas tillsammans. Viktigt att du skapar tid för utvecklingsarbete mellan programdelarna så att du verkligen får igång ditt framgångsrika förbättringsarbete.  Är du MAS och MAR tar du givetvis med dig din verksamhetschef i programanmälan, det är […]

Nu kör vi live!

Gå våra kurser och program som vanligt! Vi har ställt om och genomför alla våra utbildningsaktiviteter digitalt! Allt i syfte att följa FHM rekommendationer och krav på eget ansvar för att minska smittspridningen. Som det ser ut kör vi digitalt ända fram till hösten 2021.  Vi återkommer med information så snart vi vet mera kring […]