Viktigt: Just nu har vi problem med våra kontaktforumlär. Om du är intresserad av att anmäla dig till en utbildning eller begära en offert, ber vi dig att maila oss på kjell@2learn.se

hem/Artiklar

2Learn föreläser på Skolsköterskekongressen 2021

Den 25 maj 2021 föreläser vi på Skolsköterskekongressen ledarspår med temat “Vem leder vad i EMI?”. Så kul för oss att bli tillfrågade och för tredje gången. Det gläder oss att kunna bidra med nyttigheter till verksamhetschefer och medicinskt ledningsansvariga i skolans Elevhälsa. Vårt pass handlade om stärka uppdraget som ledare och tydliggöra roller och ansvar i ledningen av just skolans hälso- och sjukvård.

Kongressen är helt digital och med 1650 deltagare, vilket ställer stora krav på oss föreläsare att förinspela våra föresläsningspass och bildspel för att hinna klippa ihop rörliga bilder med powerpointmaterial. Mycket inspirerande och nytt för oss som ännu endast livesänder våra utbildningar. Att arbeta med mixerbord för ljud och bild, rörligt material och dokument i en bra kombinerad blandning, det var superspännande! Vi har lärt oss så mycket!

Vi hade massor av deltagare till vårt pass och jag hoppas och tro att deltagarna fick med sig massor av kunskap. Inte minst eftersom livechatten översvämmade med frågor som vi knappt hann besvara alla innan ny föreläsare skulle upp på scenen. Jag listar de tre vanligaste frågorna från chatten:

 1. Måste verksamhetschef uppdra till MLA psykolog/PLA om den själv är psykolog?
  • Svar: Nej det måste inte verksamhetschefen. Om psykologen är utbildad psykolog kan den ansvara för diagnostik, vård och behandling av patienter med behov av psykologisk utredning och insats. Det är endast om verksamhetschefen “saknas” tillräcklig kompetens och erfarenhet som denne måste uppdra ledningsuppgifterna till någon som har det. Men verksamhetschefen blir inte MLA psykolog för det, den tar ansvar som verksamhetschef och någon MLA psykolog/PLA kommer inte att utses.
 2. Vad ansvarar en informationssäkerhetsansvarig för?
  • Svar: Av PDL och HSLF-FS 2016:40 framgår vårdgivarens ansvar för journalföring och hantering av personuppgifter och inom ramen för det ansvaret ska vårdgivaren utse en informationssäkerhetsansvarig som fullgör vårdgivarens ansvar för:
   • upprättandet av en informationssäkerhetspolicy med mål och strategier för verksamhetens informationssäkerhet
   • göra riskanalyser i informationssäkerheten
   • genom loggkontroller säkerställa behörigheter och åtkomst till personuppgifter i informationssäkerhetssystemet
   • tillse att det genomförs journalgranskningar för att kvalitetssäkra journalernas kvalitet
   • arkivering och förvaring
  • Svar: av patientsäkerhetsberättelsen ska även framgår vilka resultat som åstadkommits i det löpande informationssäkerhetsarbetet i vårdgivarens verksamhet EMI. Med ledning av detta ska vårdgivaren i samband med att PSB redovisas för nämnd/skolhuvudman besluta om och vidta åtgärder för att förbättra kvalitet och säkerhet avseende informationssäkerheten.
 3. Får verksamhetschef uppdra även andra ledningsuppgifter än “ansvar för diagnostik, vård och behandling av enskilda patienter”?
  • Svar: Absolut, verksamhetschefen får uppdra även andra ledningsuppgifter till andra i verksamheten, även om verksamhetschefen rent formellt egentligen skulle kunna fullgöra dom själv. Ofta handlar det om avvikelsehantering, introduktion av nya medarbetare, dokumentera och upprätta PSB, leda yrkesträffar mm. Det jag starkt vill framhålla är dock att det ska finnas reella resurser, ersättning och utrymme för MLA att fullgöra ledningsuppdragen inom sin tjänst. Ordinarie chefsjobb behöver inte läggas över på en MLA bara för att det är möjligt. Att vara verksamhetschef är att vara chef för verksamheten, leda dess utveckling, bemanna och organisera, samverka med rektorer, följa upp och analysera resultat och måluppfyllelse.

Hoppas vi ses på någon fler kongress!

Dela på sociala medier

Andra relaterade artiklar

Välkommen till vårt första L2L under 2022. Live2Learn är vårt kostnadsfria liveevent för dig som är medlem i vårt nyhetsbrev. Känn dig särskilt välkommen
Så roligt när en kommun tar ett helhetsgrepp över sin förflyttning mot god och säker vård och omsorg. Kristianstad kommun har med vår hjälp
Det gläder oss att vi förtroendet att stärka vårdbolagets kompetens kring vårdgivarens ansvar och uppdrag för systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete samt ledning och styrning