Vi stödjer organisationen i utbildningssatsningar, översyner, omorganisationer. Vi genomför förvaltningsövergripande utbildningsinsatser som når alla verksamheter ex alla: