Vi refererar till SAS såsom Socialt Ansvarig Samordnare  i enlighet med Socialstyrelsens kartläggning av rollen år 2014.  Men till våra utvecklingsprogram för socialt ansvariga samordnare kan även kvalitetsledare, kvalitetscontroller, utvecklingsledare, vårdutvecklare anmäla sig.