Vi refererar till verksamhetschef i enlighet med 4 kap Hälso- och sjukvårdslag samt 4 kap hälso- och sjukvårdsförordning. Till våra utvecklingsprogram välkomnar vi verksamhetschefer med ansvar enligt dessa lagrum.