GLN står för Global Location Number och är ett unikt internationellt nummer för ett företag eller en avdelning på ett företag. Det är ett unikt nr som består av 13 siffror.