Vad är OneNote-sidan för nåt?

Alla deltagare får tillgång till en samlad sida i OneNote med viktiga nationella handböcker, regelverk, föreskrifter, lagar och krav. där kan du själv fördjupa dig i sådant som just du intresseras av. I OneNote finns även de dialogövningar som använder oss av i våra program. Även vårt presentationsmaterial hittar du i vår OneNote. Vi uppdaterar […]

Hur får jag använda utbildningsmaterialet efter genomförd utbildning?

Materialet är ditt och du är fri att använda det hur du vill i din egen utveckling av din roll och uppdrag hemma i din kommun/verksamhet. Men av upphovsrättsliga skäl får du inte sprida eller kopiera det till andra kollegor i landet för att stödja dom i deras utveckling. De är välkomna till våra program […]