Viktigt: Just nu har vi problem med våra kontaktforumlär. Om du är intresserad av att anmäla dig till en utbildning eller begära en offert, ber vi dig att maila oss på kjell@2learn.se

Enhetschefens systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete

Utbildningen som alla enhetschefer behöver för att effektivt kunna leda sin enhets systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Vi sätter enhetschefens i fokus, ansvar för såväl brukarsäkerhet som patientsäkerhet, kvalitetsledningsuppdraget, teamledning och resultatanalyser. Med vår utbildning får du verktyg, förhållningssätt och strategier att lyckas som kvalitetsledare i din egen enhet!

För dig som är: Enhetschef i vård och omsorg om äldre och funktionsnedsatta enligt HSL, Sol och LSS

Det här lär du dig

Vår utbildning i tre heldagar har vi delat upp på följande sätt inkl valfritt erfarenhetsutbyte och handledning.

 1. Ansvar för styrning och ledning! Vad vill du?
  – Chefens operativa kvalitets- och patientsäkerhetsansvar
  – Ledningssystemet som verktygslåda
  – Chefens eget ledningsteam
  – Operativt samarbete med partners
  – Personcentrering är allas värdegrund
 2. Ansvar för analys och kontroll! Hur går det?
  – Riskanalyser
  – Händelseanalyser
  – Klagomålsanalyser
  – Egenkontroll
  – Sammanställning och analys
 3. Ansvar för förbättringsarbetet! Vad gör du?
  – Proaktiv förändringsledning
  – Trygg förbättringskultur och förebilder
  – Effektiva implementeringsplaner
  – Fira framgångar med öppen kommunikation och tillitsbaserad dialog
  – Sprida lärande och best practice

 

Vad innebär uppdragsutbildning?

Uppdragsutbildning innebär att vi utför utbildningen på uppdrag av ert behov. Vi kommer tillsammans överens en plats och tid som passar er verksamhet

✓ Ni väljer plats och tid 

✓ Vi anpassar utbildningen efter er verksamhet 

Vanliga frågor

Hittar du inte svaret på din fråga eller vill ha mer information? Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om att läsa en kurs hos oss.

Vad är OneNote-sidan för nåt?

Alla deltagare får tillgång till en samlad sida i OneNote med viktiga nationella handböcker, regelverk, föreskrifter, lagar och krav. där kan du själv fördjupa dig i sådant som just du intresseras av. I OneNote finns även de dialogövningar som använder oss av i våra program. Dock finns inte presentationsmaterial här. Vi uppdaterar sidan löpande utifrån att ny lagstiftning, regelverk och föreskrifter uppdateras. Deltagare kan inte själv lägga in material på vår OneNote sida.

Får man ett intyg av er efter avslutad kurs eller program?

Ja, efter avslutat utvecklingsprogram, med minst 75% närvaro, får man ett kursintyg. När det gäller webbkurser lämnas inget intyg.

Kan man köpa/beställa “hem” programmen?

Man kan via offert beställa samtliga utbildningar till sin hemort och det blir då något vi kallar Uppdragsutbildning.

När faktureras kursen?

Vi fakturerar så fort anmälan är bindande dvs 30 dagar innan avseende utvecklingsprogrammen samt en vecka innan avseende webbutbildningarna.

Var genomförs utvecklingsprogrammen?

Utvecklingsprogrammen genomförs i olika delar i bestämd följ och för att du ska kunna få ut det mesta av programmet vill vi att du går hela programmet i den ordning det genomförs dvs inte hoppar mellan delarna. Utvecklingsprogrammen genomförs på sedvanligt sätt på konferensanläggning i centrum av den kursort som namngivits alltid med närhet till allmänna transportmedel och lätt att hitta logi i närheten. Våra stadigvarande kursorter är Stockholm, Göteborg, Malmö samt Luleå.

Sugen på uppdragsutbildningen?

Kontakta oss så hjälper vi er vidare i utvecklingen 

Kjell Pettersson
Utbildningssamordnare

COVID-19 information hos oss

Från och med hösten 2020 genomför vi endast våra utbildning digitalt. Våra utvärderingar visar att det digitala genomförandet är uppskattat, effektivt och väl fungerande enligt våra deltagare.

Vi genomför vår utbildning genom det digitala verktygen Microsoft Teams. Det innebär att du som intresserad av att genomföra en utbildning hos oss bör känna dig bekväm med programvaran. Om du inte är bekant med det digitala verktyget eller känner att du behöver upprepa dina kunskaper kan du kolla vår guide.

Lästips

Så roligt när en kommun tar ett helhetsgrepp över sin förflyttning mot god och säker vård och omsorg. Kristianstad kommun har med vår hjälp
Det gläder oss att vi förtroendet att stärka vårdbolagets kompetens kring vårdgivarens ansvar och uppdrag för systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete samt ledning och styrning
Så har dessa två kommuner upphandlar enhetschefsutbildning i princip samtidigt och vi är tacksam för att få vara en del av deras viktiga förbättringsarbete.