Viktigt: Just nu har vi problem med våra kontaktforumlär. Om du är intresserad av att anmäla dig till en utbildning eller begära en offert, ber vi dig att maila oss på kjell@2learn.se

Utvecklingsprogram för MAS, MAR och verksamhetschef

Vårt specialutformade utvecklingsprogram för dig som är medicinskt ansvarig eller verksamhetschef i offentlig eller privat hälso- och sjukvård.

Vi har fyllt programmet med matnyttig juridik kring uppdraget, beprövade metoder för kvalitetsledning och kraven på ett effektivt patientsäkerhetsarbete.

För dig som är: MAS, MAR och verksamhetschef (HSL)
Pris: 25600kr ex. moms/deltagare
Utbildningstillfällen: 8 dagar
Dagtid
8 dagar
25600 kr
ex. moms/deltagare

I denna utbildning gäller löpande antagning och först till kvarn. Om utbildningen skulle vara fullbokad får du veta detta senast 2 dagar från det att vi tagit emot din ansökan. Vi tar emot ansökningar upp till 14 dagar innan programstart, därefter i mån om plats.

Det här lär du dig

Vi utvecklar dig som ledare och ansvarig för välfärdens kvalitet och säkerhet i ett utmanade tempo. De fyra programdelarna utgår från lagens krav på god och säker vård samt Socialstyrelsens krav på ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete samt systematiskt patientsäkerhetsarbete. Programmets delar är:

Del 1 Ledningssystem och kvalitetsuppdraget
Del 2 Processtyrd hälso- och sjukvård
Del 3 Systematiskt patientsäkerhetsarbete
Del 4 Egenkontroll och patientsäkerhetsberättelsen

Med vår hjälp blir du helt enkelt en bättre chef och ledare i den kommunala hälso- och sjukvården.

Det här gör vi under kursen

Programmet sätter fokus på verksamhetschefens och de medicinskt ansvarigas yttersta ansvar för vårdens kvalitet och patientsäkerhet. Vi varvar föreläsning i högt tempo och kreativa gruppövningar som gör att du utmanas och utvecklas i din roll som ytterst ansvarig och processägare för hälso- och sjukvården.

Till programmet följer även kurskompendier och vägledning till nationella handböcker och regelverk.

Kursdeltagaren får också tillgång till individuell handledning om så önskas under programtiden samt individuell feedback på den egna patientsäkerhetsberättelsen.

 

Vanliga frågor

Hittar du inte svaret på din fråga eller vill ha mer information? Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om att läsa en kurs hos oss.

Vad är OneNote-sidan för nåt?

Alla deltagare får tillgång till en samlad sida i OneNote med viktiga nationella handböcker, regelverk, föreskrifter, lagar och krav. där kan du själv fördjupa dig i sådant som just du intresseras av. I OneNote finns även de dialogövningar som använder oss av i våra program. Även vårt presentationsmaterial hittar du i vår OneNote. Vi uppdaterar sidan löpande utifrån att ny lagstiftning, regelverk och föreskrifter uppdateras. Deltagare kan inte själv lägga in material på vår OneNote sida.

Får man ett intyg av er efter avslutad kurs eller program?

Ja, efter avslutat utvecklingsprogram, med minst 75% närvaro, får man ett kursintyg om man begär det. När det gäller webbkurser lämnas inget intyg.

Kan man köpa/beställa “hem” programmen?

Man kan via offert beställa samtliga utbildningar till sin hemort och det blir då något vi kallar Uppdragsutbildning.

När faktureras kursen?

Vi fakturerar så fort anmälan är bindande dvs 30 dagar innan avseende utvecklingsprogrammen samt en vecka innan avseende webbutbildningarna.

Var genomförs utvecklingsprogrammen?

Utvecklingsprogrammen genomförs i olika delar i bestämd följ och för att du ska kunna få ut det mesta av programmet vill vi att du går hela programmet i den ordning det genomförs dvs inte hoppar mellan delarna. Numer genomförs våra utvecklingsprogram digitalt genom MS Teams.

Datum

Utbildningstillfälle 2022-1, anmälan via 2Learn
Del 1, 23-24 februari 2022
Del 2, 29-30 mars 2022
Del 3, 27-28 april 2022
Del 4, 1-2 juni 2022

Utbildningstillfälle 2022-2, anmälan via 2Learn
Del 1, 13-14 september 2022
Del 2, 12-13 oktober 2022
Del 3, 9-10 november 2022
Del 4, 12-13 december 2022

 

Utbildningstillfälle GR 2022, anmälan via Göteborgsregionen
Del 1, 16-17 mars 2022
Del 2, 8-9 juni 2022
Del 3, 7-8 september 2022
Del 4, 7-8 december 2022

Vill du gå utbildningen i Göteborg?

Vi samarbetar med Göteborgsregionens kommunalförbud (GR) och genomför utbildningen tillsammans med dem i Göteborg. Skulle du vilja gå utbildningen i Göteborg så gör du din anmälan hos GR.

Digital information

Från och med hösten 2020 genomför vi våra utbildningar digitalt. Våra utvärderingar visar att det digitala genomförandet är uppskattat, effektivt och väl fungerande enligt våra deltagare. Uppdragsutbildningar kan ske på plats hos kund om så önskas efter överenskommelse.

Vi genomför vår utbildning genom det digitala verktygen Microsoft Teams. Det innebär att du som är intresserad av att genomföra en utbildning hos oss bör känna dig bekväm med programvaran. Om du inte är bekant med det digitala verktyget eller känner att du behöver upprepa dina kunskaper kan du kolla vår guide.

Lästips

Välkommen till vårt första L2L under 2022. Live2Learn är vårt kostnadsfria liveevent för dig som är medlem i vårt nyhetsbrev. Känn dig särskilt välkommen
Så roligt när en kommun tar ett helhetsgrepp över sin förflyttning mot god och säker vård och omsorg. Kristianstad kommun har med vår hjälp
Det gläder oss att vi förtroendet att stärka vårdbolagets kompetens kring vårdgivarens ansvar och uppdrag för systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete samt ledning och styrning