Viktigt: Just nu har vi problem med våra kontaktforumlär. Om du är intresserad av att anmäla dig till en utbildning eller begära en offert, ber vi dig att maila oss på kjell@2learn.se

Utvecklingsprogram för Elevhälsans medicinska ledning (EMI)

Specialutformat utvecklingsprogram för verksamhetschef och medicinskt ledningsansvarig för Elevhälsans medicinska insatser (EMI). Vi hjälper dig att växa i roll och uppdrag.

För dig som är: Verksamhetschef och medicinskt ledningsansvarig för Elevhälsans medicinska insatser.
Kostnad: 12800kr ex. moms/deltagare
Utbildningstillfällen: 4 dagar
Dagtid
4 dagar
12800 kr
ex. moms/deltagare

I denna utbildning gäller löpande antagning och först till kvarn. Om utbildningen skulle vara fullbokad får du veta detta senast 2 dagar från det att vi tagit emot din ansökan. Vi tar emot ansökningar upp till 14 dagar innan programstart, därefter i mån om plats.

Det här lär du dig

Programmet sätter fokus på verksamhetschefens och de medicinskt ledningsansvarigas yttersta ansvar för vårdens kvalitet och patientsäkerhet.

Vi utvecklar dig som ledare och ansvarig för välfärdens kvalitet och säkerhet i ett utmanade tempo, programmets delar är:

  • Del 1, Ledningssystemet, kvalitetsuppdraget och processtyrning!
  • Del 2, Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete, egenkontroll och patientsäkerhetsberättelse!

Med vår hjälp blir du helt enkelt en bättre chef och ledare i Elevhälsans hälso- och sjukvårdsuppdrag. Vi varvar föreläsning i högt tempo och kreativa dialogövningar som gör att du utmanas och utvecklas i din roll som ytterst ansvarig inom EMI.

Det här gör vi under kursen

Till programmet följer även kurskompendier och vägledning till nationella handböcker och regelverk.

Kursdeltagaren får också tillgång till individuell handledning om så önskas under programtiden samt individuell feedback på den egna patientsäkerhetsberättelsen.

Vanliga frågor

Hittar du inte svaret på din fråga eller vill ha mer information? Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om att läsa en kurs hos oss.

Vad är OneNote-sidan för nåt?

Alla deltagare får tillgång till en samlad sida i OneNote med viktiga nationella handböcker, regelverk, föreskrifter, lagar och krav. där kan du själv fördjupa dig i sådant som just du intresseras av. I OneNote finns även de dialogövningar som använder oss av i våra program. Dock finns inte presentationsmaterial här. Vi uppdaterar sidan löpande utifrån att ny lagstiftning, regelverk och föreskrifter uppdateras. Deltagare kan inte själv lägga in material på vår OneNote sida.

Får man ett intyg av er efter avslutad kurs eller program?

Ja, efter avslutat utvecklingsprogram, med minst 75% närvaro, får man ett kursintyg. När det gäller webbkurser lämnas inget intyg.

Kan man köpa/beställa “hem” programmen?

Man kan via offert beställa samtliga utbildningar till sin hemort och det blir då något vi kallar Uppdragsutbildning.

När faktureras kursen?

Vi fakturerar så fort anmälan är bindande dvs 30 dagar innan avseende utvecklingsprogrammen samt en vecka innan avseende webbutbildningarna.

Var genomförs utvecklingsprogrammen?

Utvecklingsprogrammen genomförs i olika delar i bestämd följ och för att du ska kunna få ut det mesta av programmet vill vi att du går hela programmet i den ordning det genomförs dvs inte hoppar mellan delarna. Utvecklingsprogrammen genomförs på sedvanligt sätt på konferensanläggning i centrum av den kursort som namngivits alltid med närhet till allmänna transportmedel och lätt att hitta logi i närheten. Våra stadigvarande kursorter är Stockholm, Göteborg, Malmö samt Luleå.

Datum

Utbildningstillfälle 21-2
Del 1. 27-28 oktober 2021
Del 2. 1-2 december 2021

Utbildningstillfälle 22-1
Del 1. 16-17 februari 2022
Del 2. 24-25 mars 2022

COVID-19 information hos oss

Från och med hösten 2020 genomför vi endast våra utbildning digitalt. Våra utvärderingar visar att det digitala genomförandet är uppskattat, effektivt och väl fungerande enligt våra deltagare.

Vi genomför vår utbildning genom det digitala verktygen Microsoft Teams. Det innebär att du som intresserad av att genomföra en utbildning hos oss bör känna dig bekväm med programvaran. Om du inte är bekant med det digitala verktyget eller känner att du behöver upprepa dina kunskaper kan du kolla vår guide.

Lästips

Så roligt när en kommun tar ett helhetsgrepp över sin förflyttning mot god och säker vård och omsorg. Kristianstad kommun har med vår hjälp
Det gläder oss att vi förtroendet att stärka vårdbolagets kompetens kring vårdgivarens ansvar och uppdrag för systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete samt ledning och styrning
Så har dessa två kommuner upphandlar enhetschefsutbildning i princip samtidigt och vi är tacksam för att få vara en del av deras viktiga förbättringsarbete.