Viktigt: Just nu har vi problem med våra kontaktforumlär. Om du är intresserad av att anmäla dig till en utbildning eller begära en offert, ber vi dig att maila oss på kjell@2learn.se

Utvecklingsprogram för SAS, socialt ansvarig samordnare, kvalitetsutvecklare eller -controller

Ett specialutformat program för socialt ansvariga samordnare SAS, kvalitetsledare, kvalitetscontroller, utvecklingsledare, processutvecklare eller liknande roll inom vård och omsorg samt socialtjänst.

Vi har samlat allt som du behöver för att vara chefernas bästa och viktigaste kvalitetspartner.

För dig som är: Socialt ansvarig samordnare, kvalitetsledare, kvalitetscontroller, utvecklingsledare, processutvecklare
Pris: 25000kr ex. moms/deltagare
Utbildningstillfällen: 8 dagar

Det här lär du dig

Vi utvecklar dig som ledare och ansvarig för välfärdens kvalitet och rättssäkerhet i ett utmanade tempo. De fyra programdelarna utgår från lagens krav på god kvalitet samt Socialstyrelsens krav på ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Programmets delar är:

  • Del 1, Ledningssystemet,  kvalitetsledning och utvecklingsledarskap!
  • Del 2, Socialtjänstens processer och effektiv processledning!
  • Del 3, Det systematiska förbättringsarbetet!
  • Del 4, Egenkontroll och kvalitetsberättelsen!

Målet är att du ska stärkas och tydliggöras i din roll, ditt ansvar och ditt agerande som ansvarig i utvecklingen av kvalitet och säkerhet i vård- och omsorgsverksamheten.

Det här gör vi under kursen

Utvecklingsprogrammet syftar till att stärka rollen som kvalitetsutvecklare i vård och omsorg samt socialtjänst. Vi varvar föreläsning i högt tempo med kreativa gruppövningar som gör att du utmanas och utvecklas i din roll som kvalitetsstrateg.

Till programmet följer även kurskompendier och vägledning till nationella handböcker och regelverk.

Kursdeltagaren får också tillgång till individuell handledning om så önskas under programtiden samt individuell feedback på den egna kvalitetsberättelsen.

 

Vanliga frågor

Hittar du inte svaret på din fråga eller vill ha mer information? Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om att läsa en kurs hos oss.

Vad är OneNote-sidan för nåt?

Alla deltagare får tillgång till en samlad sida i OneNote med viktiga nationella handböcker, regelverk, föreskrifter, lagar och krav. där kan du själv fördjupa dig i sådant som just du intresseras av. I OneNote finns även de dialogövningar som använder oss av i våra program. Dock finns inte presentationsmaterial här. Vi uppdaterar sidan löpande utifrån att ny lagstiftning, regelverk och föreskrifter uppdateras. Deltagare kan inte själv lägga in material på vår OneNote sida.

Får man ett intyg av er efter avslutad kurs eller program?

Ja, efter avslutat utvecklingsprogram, med minst 75% närvaro, får man ett kursintyg. När det gäller webbkurser lämnas inget intyg.

Kan man köpa/beställa “hem” programmen?

Man kan via offert beställa samtliga utbildningar till sin hemort och det blir då något vi kallar Uppdragsutbildning.

När faktureras kursen?

Vi fakturerar så fort anmälan är bindande dvs 30 dagar innan avseende utvecklingsprogrammen samt en vecka innan avseende webbutbildningarna.

Var genomförs utvecklingsprogrammen?

Utvecklingsprogrammen genomförs i olika delar i bestämd följ och för att du ska kunna få ut det mesta av programmet vill vi att du går hela programmet i den ordning det genomförs dvs inte hoppar mellan delarna. Utvecklingsprogrammen genomförs på sedvanligt sätt på konferensanläggning i centrum av den kursort som namngivits alltid med närhet till allmänna transportmedel och lätt att hitta logi i närheten. Våra stadigvarande kursorter är Stockholm, Göteborg, Malmö samt Luleå.

Anmälan

Detta är en utbildning på uppdrag av Göteborgsregionen (GR), därför hänvisar vi till anmälningens formuläret som GR tillhandahåller på deras hemsida. 

Dagtid
8 dagar
25000 kr
ex. moms/deltagare

I denna utbildning gäller löpande antagning och först till kvarn. Om utbildningen skulle vara fullbokad får du veta detta senast 2 dagar från det att vi tagit emot din ansökan. Vi tar emot ansökningar upp till 14 dagar innan programstart, därefter i mån om plats.

COVID-19 information hos oss

Från och med hösten 2020 genomför vi endast våra utbildning digitalt. Våra utvärderingar visar att det digitala genomförandet är uppskattat, effektivt och väl fungerande enligt våra deltagare.

Vi genomför vår utbildning genom det digitala verktygen Microsoft Teams. Det innebär att du som intresserad av att genomföra en utbildning hos oss bör känna dig bekväm med programvaran. Om du inte är bekant med det digitala verktyget eller känner att du behöver upprepa dina kunskaper kan du kolla vår guide.

Lästips

Nytt samarbete

Vi kan med glädje meddela att vi med en vunnen upphandling fått förtroendet att utbilda samtliga chefer och deras förbättringsteam i systematiskt kvalitets- och

Nytt samarbete

Den 25 maj 2021 föreläser vi på Skolsköterskekongressen ledarspår med temat “Vem leder vad i EMI?”. Så kul för oss att bli tillfrågade och

Hemsida

Så äntligen är vi klara med vår uppdaterade hemsida. På grund av Coronapandemin tog detta mycket längre tid än vi nånsin kunnat tro. Men