Viktigt: Just nu har vi problem med våra kontaktforumlär. Om du är intresserad av att anmäla dig till en utbildning eller begära en offert, ber vi dig att maila oss på kjell@2learn.se

Får jag gå utbildningarna flera gånger?

Ja, man är välkommen att gå programmen eller kurserna hur många gånger man vill. Juridiken och regelverken ändras kontinuerligt vilket gör att behovet kan uppkomma, ny samarbetspartner i ledningsteamet gör att ni vill gå ett program tillsammans för att få en nystart eller kanske vill du bara ha påfyllnad av inspiration och kunskap.

Vad betyder SAS eller liknande?

Vi refererar till SAS såsom Socialt Ansvarig Samordnare  i enlighet med Socialstyrelsens kartläggning av rollen år 2014.  Men till våra utvecklingsprogram för socialt ansvariga samordnare kan även kvalitetsledare, kvalitetscontroller, utvecklingsledare, vårdutvecklare anmäla sig.

Vad betyder MAS och MAR?

Vi refererar till MAS och MAR i enlighet med de regleringar som finns i 11 kap hälso- och sjukvårdslag samt 4 kap hälso- och sjukvårdsförordning.

Vad betyder “Verksamhetschef” HSL?

Vi refererar till verksamhetschef i enlighet med 4 kap Hälso- och sjukvårdslag samt 4 kap hälso- och sjukvårdsförordning. Till våra utvecklingsprogram välkomnar vi verksamhetschefer med ansvar enligt dessa lagrum.